חרדים לחיים

עכשיו יתחילו להפחיד אותנו במלחמת אחים, בפילוג העם, ובעוד כל מיני דברים. טרמינולוגיה גלותית שחוזרת על עצמה מדי תקופה בידי קהילה של אנשים שלא מבינה דבר וחצי דבר במה שהשתנה פה ב65 שנים האחרונות. מסתגרים לעצמם, מנסים לבדל את  ילדיהם מכל מה שמריח שינוי, אפילו אם זה לטובה. לקחו על עצמם כאילו משימת חיים של […]

נטל השוויון

ברגשות מעורבים, אני לאט לאט מתוודע עד כמה הדור שלנו שואף לשוויון. שוויון בין נשים וגברים, בין ספרדים ואשכנזים, בין מרכז לפריפריה, בין עניים ועשירים, בין יהודים וערבים. נדמה כאילו נבואות אחרית הימים על הזאב שגר עם הכבש, והאמת והשלום שאוהבים, על השפה האחת שכל העולם ידבר בה- נבואות אלו כאילו עומדות לפתחנו ומבקשות להתממש. […]