משביע לכל חי…

איך מתפרנסים בשעת משבר? האם אין ברירה אלא לחכות שהמשבר יעבור או שמא- הפרנסה מונחת מעבר לפינה?