בין עבודה לעבדות

מעשה שהיה.

לקחתי את ביתי מהצהרון ובזווית אני שומע שיחה בין בת לאמה:
אמא: מה שלומך מתוקה? היה לך כיף בגן?
ילדה: כן.
אמא: גם לאמא היה כיף בעבודה.