העולם שותק?!

לא יכול לחזור לשגרה אחרי התמונות שראיתי. לא בגלל שלא ראיתי תמונות כאלו מימיי. ראיתי גם ראיתי. אבל לעכל שמדובר בתמונות מתקופת חיי ולא מאלבום של סבתא פולניה מאירופה של שנות השלושים -זה לא נתפס! המטורף מסוריה טובח אלפי בני אדם בנשק כימי והעולם שותק. שותק בדיוק כמו שהוא שתק בזמן השמדת היהודים באירופה. שותק […]