לוחמות בצה״ל

שירות נשים בתפקידי לחימה מחייב את צה"ל לערוך שינויים במסלול ההכשרה. הקלה בסרגל המאמצים זה רק אחד מהם..