היכל הדין ושער הרחמים

מספיק מעשה אחד בכדי למחוק שנים רבות של מאמץ והשקעה. מדהים. אני חושב על המצב הזה שבו אדם משקיע את חייו למען ארגון, עסק, משפחה- ומספיק מעשה אחד שיצא החוצה- וכל מעשיו נמחקים. ״הפנקס פתוח והיד רושמת- וכל מעשיך בספר נכתבים״ התפיסה הדתית מאמינה שלאדם יש יוצר, שברא אותו ומשגיח עליו. נתן בו כשרון ומשימת […]