קלישאות השמאל-

ראיון מיוחד שמרכז את כל הקלישאות של השמאל בשולחן אחד. שאלות 'תם' של אורלי וגיא לח"כ (לשעבר) ינון מגל.