השידור הציבורי- זכות או חובה?

סערת תאגיד השידור הציבורי מעוררת הדים. שוב. מעבר לתככים ולמאבקים הפוליטיים הבאים לידי ביטוי בסערה הזו, בבסיס יש מחלוקת על מהות השידור הציבורי.