מביאו לחיי העולם הבא

הרב רונצקי נפטר. נאמר שאביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא. אכן כך היה..