הזמר המפורסם

אמנם צו איסור הפרסום כבר הוסר על חלק גדול מהפרשה, אבל לדעתי הטרמינולוגיה שנוצרה בעקבות הצו צריכה להשאר. אני מתכוון בעיקר למונח 'הזמר המפורסם', כיוון שהוא מסביר את כל הפרשה, את השורש ואת הענפים. העולם התרבותי שאנו צורכים דרך אמצעי התקשורת מדי יום ביומו, מכתיב לנו כמעט ללא מודעות מצדנו את ההיררכיה ה'נכונה'. העולם מחולק […]