חכמת הכותל

אם יש ביטוי למושג 'שנאת חינם' הנה היא לפנינו. היא באה לידי ביטוי בסוגיית נשות הכותל – פעמיים. פעם אחת, מצד העובדה הפשוטה שאותן נשים לא עוברות על שום הלכה, לדעת רוב הפוסקים. אישה יכול להתעטף בטלית ואפילו להניח תפילין. אמנם לא נהגו לעשות כן, אבל אין פה איסור או ביזוי קדשי ישראל. פעם שניה, […]