אין אפוטרופוס לעריות

פרשת הרב אלון הגיעה לסיומה. היום גזר בית המשפט 6 חודשי עבודות שירות. במשפטים הבאים אסכם רחשי לב של ארבע שנים, מאז שהתפוצצה הפרשה. בבוקר בהיר, בישיבה הגבוהה באיתמר, ניגש אלי אחד התלמידים ובפיו בשורה: "אל תשאל, שמעת?! פרסמו שהרב אלון חשוד במעשים מגונים!" כאדם הגון, דחיתי באופן אוטומטי את החשדות, וייחסתי חזקת כשרות לאדם […]