וחי בהם!

המצווה החשובה ביותר להדר בה בזמן הזה היא 'ובחרת בחיים'!