ביבי אשם

ראיון עיתונאי אמיץ של מגיש וכתב ברשת ב החושפים את מחדל הגז הגדול. אהה וביבי אשם…