התקשורת והאמת

בית המשפט פסק שהתחקיר של עמית סגל היה 'אמת'. אך האם כל התחקירנים מבצעים עבודה כה יסודית?