אל תכנע

"אל תוותר" הוא אמר לי, "תלמד תורה ואל תכנע לעומס…"